Thống khổ và phiêu linh – Tác giả: Irving Stone

500.000 

  • Dịch giả: Nguyễn Minh
  • Số trang: 980
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Mã ISBN: 978-604-394-346-7
  • Mã vạch: 8936203363302
  • Hình thức: bìa cứng, có bìa áo
  • Giá bìa: 500.000đ
  • Trọng lượng: 900gr
Thống khổ và phiêu linh – Tác giả: Irving Stone

500.000