Ấn bản giới hạn 500 cuốn: Tổng thống K. thứ tư – Tác giả: Mario Puzo

800.000 

  • Tác giả: Mario Puzo
  • Nhà phát hành: Đông A
  • Hình thức: Bìa da nhân tạo (Bonded leather)
  • Kích thước: khổ 16 x 24 cm
  • Số trang: 598
  • Khối lượng: 1200gr
Ấn bản giới hạn 500 cuốn: Tổng thống K. thứ tư – Tác giả: Mario Puzo

800.000