Lịch sử La Mã – Tập I (Quyển I – II) – Tác giả: Theodor Mommsen

1.200.000 

  • Tác giả: Theodor Mommsen
  • Nguyễn Quí Hiển dịch và giới thiệu
  • Kích thước: 16 x 24cm
  • Số trang: 860
  • Giá bìa: 1.200.000đ
  • Hình thức bìa: Bìa cứng bọc bằng buckram, có hộp
  • Trọng lượng: 1500 gr
Lịch sử La Mã – Tập I (Quyển I – II) – Tác giả: Theodor Mommsen

1.200.000