Set bút ký 5 món kèm hộp và túi đựng cao cấp (màu xanh)

Giá gốc là: 4.300.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.600.000 ₫.

  • Bút (đã có 1 ngòi bên trong)
  • 2 Ngòi bút máy: 1 ngòi thường 0.5 và 1 ngòi viết chữ nghệ thuật, thư pháp 1.0
  • 2 ngòi bút bi
  • 1 lọ mực
  • Kèm theo hộp và túi hãng
Set bút ký 5 món kèm hộp và túi đựng cao cấp (màu xanh)

Giá gốc là: 4.300.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.600.000 ₫.

Danh mục: