Luật pháp – Khái lược những tư tưởng lớn – Tác giả: DK

450.000 

Luật pháp – Khái lược những tư tưởng lớn – Tác giả: DK trình bày khái lược theo trình tự thời gian một số những tư tưởng lớn đã ảnh hưởng đến luật pháp. Sách nằm trong bộ Khái lược những tư tưởng lớn được Đông A mua bản quyền từ nhà xuất bản DK, với đội ngũ tác giả biên soạn là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau.

Luật pháp – Khái lược những tư tưởng lớn – Tác giả: DK

450.000 

Danh mục: Thẻ: Thương hiệu: ,